Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog a’n dymuniadau gorau i Alys Hall, disgybl ym Mlwydyn 11, sydd wedi’i hethol yn Aelod Seneddol y Rhondda yn Senedd Ieuenctid Cymru. Yn ogystal â bod yn llysgennad heb ei hail dros ein hysgol, ry’n ni’n gwbl ffyddiog y bydd Alys yn gwneud ei gorau i sicrhau llais i holl ieuenctid y Rhondda . Gwych Alys - ry’n ni mor falch drosot ti!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru