Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Ry’n ni’n falch iawn o lwyddiannau diweddar Jac Thomas o Fl 7 ar y cae pêl droed ac yn estyn ein dymuniadau gorau iddo wrth iddo deithio i wlad Belg wythnos nesaf i chwarae gêm goffa i nodi’r gêm bêl droed enwog a chwaraewyd yn ystod Cadoediad y Rhyfel Byd Cyntaf. Pob hwyl i ti Jac!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru