Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog i Megan Sass o Fl 13 ar ei champ anhygoel o ennill cystadleuaeth y Rotari 'Llais Ifanc y Flwyddyn RCT' ar gyfer 2018. Mae'r llwyddiant yma yn gydnabyddiaeth haeddiannol iawn o dalent ac ymroddiad Megan ar hyd y blynyddoedd - Gwych Megan!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru