Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Iau, Ionawr 28, 2021

Disgyblion a staff yn canu er mwyn codi araian i Dÿ Hafan

Llongyfarchiadau i Ellie Smith o Flwyddyn 12 ar ei hymdrechion anhygoel yn ddiweddar i godi arian tuag at elusen Tenovus. Trefnodd ddiwrnod gwisgo pinc yn yr ysgol a gyda chefnogaeth cynllun 'Match-funding' a 'Gift Aid' , cyfanswm ei chasgliad oedd y swm anghygoel o £1,869.75. Llongyfarchiadau anferth i ti Ellie a diolch hefyd i ddisgyblion yr ysgol a fu mor hael eu cefnogaeth i'w hymdrechion

Llongyfarchiadau i Demi Letherby, sy'n ddisgybl ym Mlwyddyn 9, ar ei pherfformiad arbennig yn y gyfres ddrama ' Un Bore Mercher' sydd yn cael ei darlledu ar S4C ar hyn o bryd- gwych Demi!

Roeddem mor falch i groesawu Lloyd Macey yn ôl i'n plith yn dilyn ei gyfnod hynod lwyddiannus ar ' X-Factor'. Diolch yn fawr i ti Lloyd - ry'n ni gyd yn falch iawn ohonot!

Llongyfarchiadau i bawb fu'n rhan o gynhyrchiad arbennig 'Y Siop', cyfieithiad o'r ddrama gerdd boblogaidd ' The Little Shop of Horrors' yr wythnos ddiwethaf. Roedd llwyfan Y Parc a'r Dar, unwaith eto eleni, yn orlawn o rhai o dalentau mwyaf disglair ein cwm. Diolch i'n disgyblion gwych, ein rhieni cefnogol a'n staff ymroddgar am wneud y cyfan yn bosibl - gwych!

Am y drydedd flwyddyn yn olynnol, mae tîm Siarad Cyhoeddus Ysgol Gyfun Cwm Rhondda wedi ennill cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Genedlaethol a gynhelir gan Y Rotari . Cystadlodd Seren Farrup, Evie Connolly a Jenni Page yn erbyn 7 ysgol arall yn y rownd derfynol a gynhaliwyd yn adeilad y Cynulliad, Tŷ Hywel, ar Dachwedd 13eg. Daeth Jenni yn drydedd agos yn y wobr ar gyfer Cynigydd Gorau, tra enillodd Seren y wobr ar gyfer Cadeirydd Gorau ac Evie yn cipio dwy wobr - Gwrthwynebydd Gorau a Siaradwr Gorau'r gystadleuaeth. Camp ragorol i'r dair ac estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog iddynt!

Roedd Cadeirydd y Llywodraethwyr, John Bryant, wedi dweud “ Llongyfarchiadau, dwi mor browd. Ac i’r staff a oedd wedi paratoi’r tîm hefyd”.

CANOLFAN HAMDDEN YSTRAD RHONDDA

15/11/17 - 1.30PM

Cost mynediad o £2.00 i oedolion a £1 i blant

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru