Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Iau, Ionawr 28, 2021

Roedd mor braf cael dod ynghŷd gyda disgyblion Blwyddyn 11 heddiw ar ddiwedd cyfnod ansicr ac heriol iddynt i ddathlu llwyddiannau bob un ohonynt.

Mae canlyniadau y grwp yma o ddisgyblion yn adlewyrchu eu gwaith caled ac ymroddiad, nid yn unig yn ystod y flwyddyn, ond gydol eu hamser yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Dymunwn ddiolch yn ddidwyll i bob un ohonynt am eu cwmni a’u cyfraniad yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac edrychwn ymlaen at groesawu llawer iawn ohonynt nôl atom ar ddechrau mis Medi.

Yn ogystal â dathlu llwyddiannau ein disgyblion, roedd Pennaeth dros dro yr ysgol, Sara Elise Jones, hefyd yn awyddus i gydnabod cydweithio ein cymuned ysgol. “Dymunwn ddiolch i holl gymuned yr ysgol – staff, rhieni a theuluoedd am y cydweithio a’r gefnogaeth sydd wedi cyfrannu at lwyddiannau heddiw ac sydd mor nodweddiol o gymuned ein hysgol.”

Yn arbennig heddiw, mae ein meddyliau gyda rhieni, chwaer, teulu a ffrindiau Kian, disgybl yr ydym yn teimlo’i golled yn fawr ac un yr ydym yn dal yn agos wrth ddathlu heddiw.

Ry’n ni mor falch o bob un o’n disgyblion a’u llwyddiannau – llongyfarchiadau mawr iawn i bawb.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru