Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Sul, Mawrth 29, 2020

Cafwyd cyfle i ddisgyblion yr ysgol ddod at ei gilydd ar ddiwedd tymor i ddathlu y Cynhaeaf a chyflwyno ein Senedd Ysgol newydd ar gyfer y flwyddyn. Ar ran Banc Bwyd y Rhondda, diolch enfawr hefyd i bawb am gefnogi ein hymgyrch Rhoi 2019.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru