Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Sul, Mawrth 29, 2020

Cynllun peilot cenedlaethol cyntaf i fynd i'r afael â stigma iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc. Mae YGCR wedi ymrwymo’n llawn i’r cynllun peilot am dair blynedd. Cyfle felly i ddathlu a thynnu sylw at lwyddiannau'r Rhaglen Pobl Ifanc Amser i Newid Cymru ar adeg hollbwysig, wrth i'r Llywodraeth gyfuno eu cynlluniau ar gyfer blaenoriaethu lles meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru