Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Iau, Gorffennaf 09, 2020

Llongyfarchiadau mawr i Renée Phelps o Flwyddyn 11 ar ei llwyddiant arbennig ym Mhencampwriaeth Ddawns y Byd yn Orlando yn ddiweddar. Llwyddodd Renee a’i thîm, sef aelodau o gwmni dawns RSD ac aelodau o’r sgwad cenedlaethol, i roi Cymru ar y map gyda’u perfformiadau ardderchog! Gwych Renée!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru