Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Sul, Mawrth 29, 2020

Llongyfarchiadau mawr i Logan Williams o Flwyddyn 8 ar ennill medal efydd mewn Pencampwriaeth Paffio Prydeinig yn ddiweddar. Gwych Logan!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru