Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Sul, Mawrth 29, 2020

Llongyfarchiadau i Meical Thomas Evans a Johnny Stevens ar eu perfformiadau gwych yng nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd heddiw. Daeth Meical yn gyntaf a Johnny yn ail. Pob hwyl i Meical yn y Genedlaethol!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru