Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Llongyfarchiadau i Jac Thomas a'r garfan, ar eu buddugoliaeth yng ngystadleuaeth Cwpan y Cadoediad a gynhaliwyd yng Ngwlad Belg. Jac oedd Capten y garfan, ac ry'n ni'n hynod falch o'i lwydiant anhygoel!

https://www.cardiffcityfc.co.uk/news/2018/december/academy--u12-premier-league-truce-cup-triumph/

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru