Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Da iawn Rhodri Stevens o Fl 9 - ennill dwy fedal mewn cystadleuaeth Saethyddiaeth ddiweddar- gwych Rhodri!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru