Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Sadwrn, Awst 08, 2020

Mae gan Cymer draddodiad hir a llwyddiannus o lwyfannu dramâu cerdd.

Yn flynyddol rydym yn ymweld â Theatr y Parc a’r Dâr yn Nhreorci ac yn cyflwyno perfformiad o safon uchel iawn. Rydym yn ffodus iawn o fewn ein hysgol i feddu ar ddisgyblion a staff talentog ac ymroddiedig, sydd bob yn tro barod i fynd y filltir ychwanegol hynny.

Sioeau Cwm Rhondda

 • Nia ben aur
 • Joseff
 • Ian
 • Senghenydd
 • Godspell
 • Cwlwm
 • A Ddioddefws a Orfu
 • Jigsô
 • Kitch
 • Bracchi
 • Breuddwyd Nos Wyl Ifan
 • Billy Elliott
 • Graffiti
 • Prima Donna
 • Trafferth Lawr yn Tseina
 • Gwynt yn ei Ddwrn
 • Branwen
 • Streic!
 • House!
 • Snip!
 • Godspell
 • Grease
 • Annie
 • Hairspray
 • High School Musical
 • Oliver
 • Y Siop
 • Rociwn
 • Belle a'r Bwysfil
Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru