Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Croeso i dudalen yr Adran Astudiaethau Busnes. Yn ychwanegol i'r gwersi rydym yn ceisio sicrhau profiadau amrywiol i'r disgyblion. Yn flynyddol rydym yn trefnu ymweliadau, tripiau, cystadlaethau a siaradwyr. Rydym wedi cael llawer o lwyddiannau e.e. Ni oedd pencampwyr Sialens Busnes Bach Sony yn 2007 ac ail am ddwy flynedd yn olynol yng Nghwis Defnyddwyr Ifanc RCT.

 

Nod yr adran yw sicrhau bod sgiliau yn cael eu datblygu fel rhan naturiol o’i hastudiaethau a threfnir gwersi a chyrsiau yn ofalus gyda hyn mewn golwg. Mae'n adran fyrlymus, weithgar sy'n gweithio'n ddiwyd i hybu ymwybyddiaeth disgyblion o fenter a phwysicrwydd mentro.

 

Arweinydd Pwnc

Mrs Haf Matthew
 

Cyfnod Allweddol 4

 

Mae Astudiaethau Busnes yn bwnc diddorol a defnyddiol i’w astudio. Cewch y cyfle i astudio nifer o elfennau gwahanol o fyd busnes yn ystod y dwy flynedd, megis:

 • Marchnata e.e. sut i ddennu a chadw cwsmeriaid, sut i greu enw brand adnabyddus.

 • Cyllid e.e. cyfle i generadu cyfrifon sylfaenol

 • Rôl pobl o fewn busnes e.e. dulliau rheoli pobl, gwybodaeth ar sut i esgogi’r gweithwyr.

 • Rôl busnes o fewn yr economi - astudio beth yw rôl busnes o fewn economi’r wlad a’r byd.

 • Lleoliad y busnes – sut i ddewis yr ardal gorau ar gyfer sewfydlu’r busnes

Cyfnod Allweddol 5

 

Mae astudio Busnes Cymhwysol ar gyfer UG/Uwch (CBAC) yn bwnc ardderchog er mwyn datblygu dealltwriaeth o’r economi, o fusnesau o’r farchnad lafur ac o gymdeithas. Yn ystod y flwyddyn/dwy flynedd, ceir cyfle i ddisgyblion:

 • Ymchwilio a dadansoddi system yr economi

 • Fod yn ymwybodol o fecanwaith marchnadoedd gwahanol megis oligopoli, monopoli a pherffaith gystadleuol

 • Meithrin sgiliau cyllido a reoli arian a chyllid

 • Datblygu sgiliau mentro wrth greu cynlluniau busnes

 • Wynebu cyfleoedd i ddatblygu amrediad o sgiliau a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer addysg uwch neu’r lle gwaith

 • Datyblygu sgiliau allweddol o fewn y pwnc, megis cyfathrebu, gweithio ag eraill, cymhwyso rhif a sgiliau technoleg gwybodaeth.

Dilyniant/Cyfleoedd Gyrfa

 

Oherwydd yr amrywiaeth eang o destunau a astudir o fewn y cwrs fe fydd yn profi i fod yn sylfaen ardderchog am nifer o yrfaoedd megis Marchnata, Cyfrifeg, y Gyfraith, Cyfrifiaduro, Bancio ac yyb. Mae’r cwrs hefyd yn sicrhau dilyniant i astudio ymhellach ar gyfer Addysg Uwch.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru