Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Gwener, Mehefin 18, 2021

Twitter

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2020

1af o Fedi - 23ain o Hydref
2il o Dachwedd - 18fed o Rhagfyr

Gwanwyn 2021

4ydd o Ionawr - 12fed o Chwefror
22ain o Chwefror - 26ain o Fawrth

Haf 2021
12fed o Ebrill - 28ain o Fai
7fed o Fehefin - 20fed o Orffennaf

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

 

Bod yn Ddwyieithog

 

Cysylltiadau Defnyddiol

taluarleincymraeg

Eye to Eye - Gwasanaeth Cwnsela ar gyfer Pobl Ifanc

Cliciwch yma ar gyfer - "Eye to Eye’s New Covid-19 Response Team"

YEPS

Wicid.tv - Rhestr adnoddau gyrfaoedd i ddisgyblion a rhieni:

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru