Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

 

Dydd Gwener, Medi 20, 2019

Dyddiadau Pwysig

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2019

2il o Fedi - 25ain o Hydref
4ydd o Dachwedd - 20fed o Rhagfyr

Gwanwyn 2020

6ed o Ionawr - 14eg o Chwefror
24ain o Chwefror - 3ydd o Ebrill

Haf 2020
20fed o Ebrill - 22ain o Fai
1af o Mehefin - 20fed o Orffennaf

Arian Cinio Arlein

taluarleincymraeg

Eye to Eye - Gwasanaeth Cwnsela ar gyfer Pobl Ifanc

YEPS

 

Trydar

Cymdeithas Rhieni Staff

Dewch i ymuno â ni!

Ry’n ni’n gweithio’n ddiflino i ehangu adnoddau cymuned yr ysgol er lles y disgyblion a phawb. Felly, dewch i ymuno â ni!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Connolly ar 01443 686344 neu 07549607155

Sefydlwyd Clwb Y Cymer 200 gan CRS Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol. Gorau po fwyaf yw'r aelodaeth, gorau po fwyaf yw'r gwobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno / Come and join us!!

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Heol Graigwen
Cymer
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9HA
(Sat Nav: CF39 9EP)

Ffôn 01443 680800
Ffacs 01443 680810

Ebost swyddfa@ygcwmrhondda.cymru
Prifathrawes: Miss Rhian Morgan Ellis
Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr John Bryant

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

 

Bod yn Ddwyieithog

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru