Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Gwener, Ebrill 23, 2021

Dyddiadau Pwysig

Dangos Calendr Llawn

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2020

1af o Fedi - 23ain o Hydref
2il o Dachwedd - 18fed o Rhagfyr

Gwanwyn 2021

4ydd o Ionawr - 12fed o Chwefror
22ain o Chwefror - 26ain o Fawrth

Haf 2021
12fed o Ebrill - 28ain o Fai
7fed o Fehefin - 20fed o Orffennaf

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Heol Graigwen
Cymer
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9HA
(Sat Nav: CF39 9EP)

Ffôn 01443 680800
Ffacs 01443 680810

Ebost swyddfa@ygcwmrhondda.cymru
Pennaeth Dros Dro: Mr Craig Spanswick
Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr John Bryant

Cymdeithas Rhieni Staff

Dewch i ymuno â ni!

Ry’n ni’n gweithio’n ddiflino i ehangu adnoddau cymuned yr ysgol er lles y disgyblion a phawb. Felly, dewch i ymuno â ni!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Elaine Howells ar 07824496414

Sefydlwyd Clwb Y Cymer 200 gan CRS Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol. Gorau po fwyaf yw'r aelodaeth, gorau po fwyaf yw'r gwobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno / Come and join us!!

Ennillwyr Clwb 2020

Asst: Bob Grady, Medi: Karen Jones, Hydref: Jordan Young, Tachwedd: Julia Roberts

Arian Cinio Arlein

taluarleincymraeg

Eye to Eye - Gwasanaeth Cwnsela ar gyfer Pobl Ifanc

Cliciwch yma ar gyfer - "Eye to Eye’s New Covid-19 Response Team"

YEPS

Wicid.tv - Rhestr adnoddau gyrfaoedd i ddisgyblion a rhieni:

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

 

Bod yn Ddwyieithog

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru